Finanční limity obědů od 1. 9. 2014

Denní stravné pro děti 3-6 let     

 Pitný režim……….  1,-Kč

Přesnídávka………   8,-Kč

Oběd……………   15,-Kč

Svačina…………..   7,-Kč

Nápoje……………   2,-Kč

…………………………………………………………………………………..

Celkem                   33,-Kč

Denní stravné pro děti 7-10 let (odkladové)

Pitný režim……… .1,-Kč

Přesnídávka……… 7,-Kč

Oběd…………….23,-Kč

Svačina…………..   6,-Kč

Nápoje……………2,-Kč

……………………………………………………………………………………

Celkem                 39,-Kč

 

Zaměstnanci školky –                                28,-Kč (z toho 3,-Kč příspěvek FKSP)

Platnost limitů od 1. 9. 2014 do odvolání.

Přehled normativů

Strávníci do 6 let
Snídaně: 7  – 13 Kč
Přesnídávka: 6 – 9 Kč
Oběd: 14 – 25 Kč
Svačina: 6 – 9 Kč
Večeře: 12 – 19 Kč
Celodenní: 45 –75 Kč

Na nápoje: 3 – 5 Kč

Strávníci 7-10 let
Snídaně: 9 – 15 Kč
Přesnídávka: 7 – 12 Kč
Oběd: 16 – 32 Kč
Svačina: 6 – 10 Kč
Večeře: 14 – 25 Kč
Celodenní: 52 – 94 Kč

Normativy jsou vypočítány dle novely vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 30.12.2011 pod číslem 463.