Finanční limity obědů od 1.1.2019

Denní stravné pro děti 3-6 let     

 

Přesnídávka………   8,-Kč

Oběd……………    15,- Kč

Svačina…………..    7, -Kč

Nápoje……………    3,- Kč

…………………………………………………………………………………..

Celkem                   33,-Kč

Denní stravné pro děti 7-10 let (odkladové)

 

Přesnídávka……….10,-Kč

Oběd…………….    23,-Kč

Svačina…………..      8,-Kč

……………………………………………………………………………………

Celkem                    41,- Kč

 

Zaměstnanci školky –                        30,-Kč (z toho 5,-Kč příspěvek FKSP)

Platnost limitů od 1.1.2019 do odvolání

Přehled normativů

Strávníci do 6 let
Snídaně: 7  – 13 Kč
Přesnídávka: 6 – 9 Kč
Oběd: 14 – 25 Kč
Svačina: 6 – 9 Kč
Večeře: 12 – 19 Kč
Celodenní: 45 –75 Kč

Na nápoje: 3 – 5 Kč

Strávníci 7-10 let
Snídaně: 9 – 15 Kč
Přesnídávka: 7 – 12 Kč
Oběd: 16 – 32 Kč
Svačina: 6 – 10 Kč
Večeře: 14 – 25 Kč
Celodenní: 52 – 94 Kč

Normativy jsou vypočítány dle novely vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 30.12.2011 pod číslem 463.