Změna výše stravného od 1.1.2020

 

Navýšení limitů o 2,-Kč z důvodu zdražovaní potravin – maso, ryby, ovoce, zelenina, mléčné výrobky

Denní stravné pro děti 3-6 let                            Denní stravné pro děti 7-10 let

přesnídávka 8,-                                                     přesnídávka 10,-
oběd 16,-                                                              oběd 25,-
svačina 8,-                                                            svačina 8,-
nápoje 3,-
……………………………………………………………………………………………………………….
35,-Kč                                                                               43,-Kč

 

 

zaměstnanci školy 31,-Kč (z toho příspěvek z FKSP 5,-Kč)

Platnost limitů od 1. 1. 2020 do odvolání