Platby na prázdninový provoz

Upozornění:

Na prázdninový provoz byly rozdány všem rodičům složenky– stržení souhlasem s inkasem není na prázdniny možné, protože školné i stravné, musí být zaplaceno nejpozději do 15.6.2020, dle směrnice (tzn. dopředu si předplatit docházku o prázdninách)

Na pozdější platby nebude brán zřetel a k docházce od 1. 7. 2020 NEBUDE DÍTĚ PŘIJATO!!!

-způsob zaplacení- jakýmkoliv způsobem ( např. na České poště i doma přes internetové bankovnictví)

Děti, které mají přeplatek na školném, mají sníženou platbu na prázdniny o tuto částku.

Děti předškolní a odkladové školné neplatí ani na prázdninový provoz.

Složenky byly rozdány na třídy- pokud Vaše děti v těchto dnech nechodí do MŠ, žádám o vyzvednutí složenek u vedoucí jídelny – vchod do kuchyně- 6.30 až 15.00 hod. co nejdříve. Děkuji Krajčová