Podpora stávky v MŠ II. Nýřany ORGANIZACE PROVOZU 27. 11. 2023

Připojujeme se k celodenní stávce, kterou vyhlásil

ČMOS pracovníků školství (celostátní školské odbory) , a to v pondělí 27. 11. 2023.

Z tohoto důvodu bude tento den provoz pouze dopoledne, a to od 6.00 hod. do 12.00 hod.

Strava bude formou balíčku.

Scházení dětí:

v oranžové třídě od 6.00 hod. do 8.00 hod.

Rozcházení dětí :

v šatně oranžové třídy od 11.30 hod. do 12.00 hod.

Ke vstupu využijte pouze vrátka od sídliště.

Nezapomeňte dětem přenést bačkorky.

Děkujeme všem za pochopení.

                                         Marta Römanová

                              zástupkyně ředitele pro MŠ II. Nýřany

                             a kolektiv zaměstnanců MŠ II. Nýřany

Nýřany 21.11.2023

Podpora stávky 27.11.2023

Připojujeme se k celodenní stávce, kterou vyhlásil ČMOS pracovníků školství na pondélí 27.11.2023. Z tohoto důvodu MŠ II.Nýřany – sídliště zajistí 27.11. provoz pouze dopoledne, v jedné třídě a bez stravy. Stravu/ svačinu a pití si děti donesou z domova. Bližší info na třídách.

Dékujeme všem za pochopení.

Kolektiv zaměstnanců MŠ II. Nýřany

Co má dítě na konci předškolního vzdělávání vědět a znát

 

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Svým pojetím nabízejí pedagogům mateřských škol konkrétní podobu očekávaných výstupů, která jim pomůže v orientaci toho, co má dítě na konci předškolního vzdělávání vědět a znát, či jaké má mít dovednosti a postoje.

Tento materiál je přílohou revidovaného dokumentu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a opatřením ministra školství od 1. 9. 2012.

Materiál byl vytvořen v rámci činnosti pracovní skupiny, která byla složena z pedagogů mateřských škol, ze zástupců České školní inspekce, Výzkumného ústavu pedagogického (později Národního ústavu pro vzdělávání), Pedagogické fakulty UK, VOŠ a SOŠ pedagogické a zástupce MŠMT. Zároveň k němu proběhla diskuse na Metodickém portálu www.rvp.cz , jejíž výsledky byly do materiálu zapracovány. Materiál byl prezentován a diskutován na semináři pedagogům mateřských škol. Dokument byl rovněž předložen k recenznímu řízení odborníkům z akademické půdy, ale i z praxe. Nejen na základě recenzních posudků, ale i výsledků diskuse na Metodickém portálu došli členové pracovní skupiny k názoru, že pojem „standard“ je pro předškolní věk nevhodný, neboť předškolní vzdělávání není povinné. V této souvislosti je třeba pedagogům mateřských škol nabídnout jasný přehled toho, co mají děti na konci předškolního vzdělávání vědět a jaké mají mít dovednosti, postoje a schopnosti, proto je materiál nazván „Konkretizované očekávané výstupy RVP PV“.

Rozpracované očekávané výstupy RVP PV jsou rovněž určeny pedagogům v přípravných třídách ZŠ. Pro pedagogy prvních tříd ZŠ jsou materiálem, který nabízí přehled výstupů, které zpravidla mají děti při nástupu do základní školy mít.

Přílohy ke stažení:

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV.DOCX
KOV_příkaz ministra.pdf

ŘÍJEN U ZELEŇÁSKŮ

Užíváme si podzimu
Podzimní tvoření
Výstava ovoce a zeleniny v SKC
Havelské posvícení
Učíme se, jak se správě starat o své zoubky