Identifikační údaje

Název a sídlo školy: Základní škola a Mateřská škola Nýřany
právní forma: příspěvková organizace

adresa:Školní 901
330 23 Nýřany

IČO: 606 11 880
telefon:377 931 661

URL:  www.zsnyrany.cz
e-mail: zsnyrany@volny.cz

ředitel školy: Mgr. Jiří Loritz


Odloučené pracoviště: Mateřská škola II.Nýřany-sídliště
K.H.Máchy 1050
330 23 Nýřany

telefon  MŠ:  377 931 274
URL: http:// ms2.nyrany.cz
e-mail MŠ:  ms2.zsnyrany@volny.cz 

telefon JMŠ:  377 322 988
e-mail JMŠ:  jidelnams2@zsnyrany.cz

 

zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání : Marta Römanová

Provoz: 6.00 – 16.30 hod.
Kapacita: 162

Zřizovatel školy: Město Nýřany
Benešova třída 295
330 23 Nýřany