Respirátory, ruce a rozestupy v MŠ

Featured

Vážení rodiče,

z důvodu stále se zhoršující situace ohledně šíření nákazy viru COVID-19
bude od 25. 2.2021 umožněn vstup dospělých osob( rodiče, doprovod, cizí osoby)

  • do budovy MŠ –  POUZE S RESPIRÁTOREM FFP2/KN 95, NEBO S DVOJITOU CHIRURGICKOU ROUŠKOU!!!
  • dodržování pravidla 3R – ruce, respirátory, rozestupy 2 m/ proto vstup do šatny třídy pouze 2 rodiče/


Děkujeme za spolupráci, pochopení a vzájemnou ohleduplnost!

Co má dítě na konci předškolního vzdělávání vědět a znát

Featured

 

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Svým pojetím nabízejí pedagogům mateřských škol konkrétní podobu očekávaných výstupů, která jim pomůže v orientaci toho, co má dítě na konci předškolního vzdělávání vědět a znát, či jaké má mít dovednosti a postoje.

Tento materiál je přílohou revidovaného dokumentu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a opatřením ministra školství od 1. 9. 2012.

Materiál byl vytvořen v rámci činnosti pracovní skupiny, která byla složena z pedagogů mateřských škol, ze zástupců České školní inspekce, Výzkumného ústavu pedagogického (později Národního ústavu pro vzdělávání), Pedagogické fakulty UK, VOŠ a SOŠ pedagogické a zástupce MŠMT. Zároveň k němu proběhla diskuse na Metodickém portálu www.rvp.cz , jejíž výsledky byly do materiálu zapracovány. Materiál byl prezentován a diskutován na semináři pedagogům mateřských škol. Dokument byl rovněž předložen k recenznímu řízení odborníkům z akademické půdy, ale i z praxe. Nejen na základě recenzních posudků, ale i výsledků diskuse na Metodickém portálu došli členové pracovní skupiny k názoru, že pojem „standard“ je pro předškolní věk nevhodný, neboť předškolní vzdělávání není povinné. V této souvislosti je třeba pedagogům mateřských škol nabídnout jasný přehled toho, co mají děti na konci předškolního vzdělávání vědět a jaké mají mít dovednosti, postoje a schopnosti, proto je materiál nazván „Konkretizované očekávané výstupy RVP PV“.

Rozpracované očekávané výstupy RVP PV jsou rovněž určeny pedagogům v přípravných třídách ZŠ. Pro pedagogy prvních tříd ZŠ jsou materiálem, který nabízí přehled výstupů, které zpravidla mají děti při nástupu do základní školy mít.

Přílohy ke stažení:

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV.DOCX
KOV_příkaz ministra.pdf

KARANTÉNA dětí ORANŽOVÉ třídy 10.2.-15.2.2021

Děti z oranžové třídy, které byly dne 5.2. 2021 v MŠ a neprodělaly dosud covid.

Informace pro rodiče dětí, kterých se týká karanténa:

a) karanténa od 10.2. do 15.2.2021 /děti jsou omluveny ze stravy
b) rodiče budou informováni e-mailem
c) děti budou testovány na covid – 19, test hradí zdravotní pojišťovna
d) rodiče mají povinnost informovat o karanténě dítěte pediatra svého dítěte
e) ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ je k dispozici na stránkách České správy sociálního zabezpečení www. cssz.cz.
V sekci Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol si stáhněte formulářč.5.
Systém vygeneruje číslo formuláře, které si pečlivě uschovejte.
Do formuláře je třeba zapsat IČO školy: 606 11 880.
Vyplněný formulář následně odevzdejte svému zaměstnavateli.

Omlouváme se za případné problémy.

Provoz MŠ zůstává nadále stejný.
Děti z Oranžové třídy, které nebyly 5.2.2021 ve školce, budou docházet do ČERVENÉ třídy.

Prostory jsou desinfikovány ozonovou ionizací.

Vedení MŠ II. Nýřany – Marta Römanová