Roušky, ruce a rozestupy v MŠ

Featured

Vážení rodiče,

z důvodu stále se zhoršující situace ohledně šíření nákazy viru COVID-19
bude od 10. 9.2020 umožněn vstup dospělých osob( rodiče, doprovod, cizí osoby)

  • do areálu a budovy MŠ –  POUZE S ROUŠKOU!!!
  • dodržování pravidla 3R – ruce, roušky, rozestupy 2 m/ proto vstup do šatny třídy pouze 2 rodiče/


Děkujeme za spolupráci, pochopení a vzájemnou ohleduplnost!

Co má dítě na konci předškolního vzdělávání vědět a znát

Featured

 

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Svým pojetím nabízejí pedagogům mateřských škol konkrétní podobu očekávaných výstupů, která jim pomůže v orientaci toho, co má dítě na konci předškolního vzdělávání vědět a znát, či jaké má mít dovednosti a postoje.

Tento materiál je přílohou revidovaného dokumentu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a opatřením ministra školství od 1. 9. 2012.

Materiál byl vytvořen v rámci činnosti pracovní skupiny, která byla složena z pedagogů mateřských škol, ze zástupců České školní inspekce, Výzkumného ústavu pedagogického (později Národního ústavu pro vzdělávání), Pedagogické fakulty UK, VOŠ a SOŠ pedagogické a zástupce MŠMT. Zároveň k němu proběhla diskuse na Metodickém portálu www.rvp.cz , jejíž výsledky byly do materiálu zapracovány. Materiál byl prezentován a diskutován na semináři pedagogům mateřských škol. Dokument byl rovněž předložen k recenznímu řízení odborníkům z akademické půdy, ale i z praxe. Nejen na základě recenzních posudků, ale i výsledků diskuse na Metodickém portálu došli členové pracovní skupiny k názoru, že pojem „standard“ je pro předškolní věk nevhodný, neboť předškolní vzdělávání není povinné. V této souvislosti je třeba pedagogům mateřských škol nabídnout jasný přehled toho, co mají děti na konci předškolního vzdělávání vědět a jaké mají mít dovednosti, postoje a schopnosti, proto je materiál nazván „Konkretizované očekávané výstupy RVP PV“.

Rozpracované očekávané výstupy RVP PV jsou rovněž určeny pedagogům v přípravných třídách ZŠ. Pro pedagogy prvních tříd ZŠ jsou materiálem, který nabízí přehled výstupů, které zpravidla mají děti při nástupu do základní školy mít.

Přílohy ke stažení:

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV.DOCX
KOV_příkaz ministra.pdf

Organizace provozu od 9.11.2020

Z kapacitních důvodu /nedostatek personálu na pracovišti/ bude provoz v pěti třídách. Provoz bude v oranžové, bílé, žluté, červené  a zelené třídě. V zelené třídě budou i děti z modré třídy. Provoz školky zůstává stejný –  od 6.00 do 16.30 hod. Děti se scházejí a rozcházejí ve stejném režimu jako vždy.

Žádáme o dodržování 3R – ruce, roušky, rozestupy – proto vstup do šatny třídy pouze 2 rodiče.

Děkujeme velice za pochopení a za spolupráci.

Vedení MŠ II. Nýřany – Marta Römanová

Žádost o ošetřovné v době uzavření školky 4.11.2020

Žádost o ošetřovné je k dispozici na stránkách České správy sociálního zabezpečení   viz.: www.cssz.cz

V sekci Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol od 14.10.2020               si stáhněte formulář č.5. Systém vygeneruje číslo formuláře, které si pečlivě uschovejte.

Do formuláře je třeba zapsat IČO školy: 60611880

Vyplněný formulář následně odevzdejte svému zaměstnavateli.

Vedení MŠ II. Nýřany – Marta Römanová

 

Organizace provozu od čtvrtka 5.11.2020

Z kapacitních důvodu /nedostatek personálu na pracovišti/ bude provoz prozatím              ve čtyřech třídách. Provoz bude v oranžové, bílé, žluté a zelené třídě. V zelené třídě budou i děti z červené a modré třídy. Provoz školky zůstává stejný –  od 6.00 do 16.30 hod. Děti se scházejí a rozcházejí ve stejném režimu jako vždy. Žádáme o dodržování 3R – ruce, roušky, rozestupy – proto vstup do šatny třídy pouze 2 rodiče.

Děkujeme velice za pochopení a za spolupráci.

Vedení MŠ II. Nýřany – Marta Römanová

MŠ II. v ulici K. H. Máchy od čtvrtka znovu v provozu

Přečíst nahlas

MŠ II.

Od čtvrtka bude celá MŠ II. v ulici K. H. Máchy, která byla ve středu 4.11.2020 z karanténních důvodů uzavřena, znovu v provozu.

Podařilo se nám zajistit všechny požadavky Krajské hygienické stanice v Plzni. Odpoledne a přes noc bude probíhat ozónová ionizace celé budovy, aby mohla být od čtvrtka 5.11.2020  MŠ II. v normálním provozu, tj. budou otevřeny všechny třídy (vč. kuchyně).

Omlouváme se za případné problémy.

Datum vložení: 4. 11. 2020 12:00
Datum poslední aktualizace: 4. 11. 2020 12:06
Autor: Bc. Pavlína Caiso

Uzavření MŠ II.

Uzavření MŠ II. v ulici K. H. Máchy

Přečíst nahlas

MŠ II.

Ve středu 4. listopadu 2020 bude celá MŠ II. v ulici K. H. Máchy z karanténních důvodů uzavřena.

Sledujte web města nebo MŠ II., jakmile obdržíme zprávu od Krajské hygienické stanice v Plzni, ihned upřesníme dobu uzavření MŠ, případně její částečné otevření.

Všechny rodiče dětí se budeme snažit telefonicky vyrozumět.

Omlouváme se za případné problémy.