Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy 2014 – 2015

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy 2014 – 2015

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Nýřany, K.H.Máchy 1050, 330 23 Nýřany, Mateřská škola II.

Seznam uchazečů

Reg. číslo      Výsledky řízení                               Reg. číslo      Výsledky řízení

 059                     přijat/a                                            057                    přijat/a                        022                     přijat/a                                            016                    přijat/a                        021                     přijat/a                                            040                    přijat/a                        008                     přijat/a                                            001                    přijat/a                           031                     přijat/a                                            010                    přijat/a                            041                     přijat/a                                            056                    přijat/a                      007                     přijat/a                                            030                    přijat/a                      044                     přijat/a                                            055                    přijat/a                         015                     přijat/a                                            050                    přijat/a                          024                     přijat/a                                            003                    přijat/a                         023                     přijat/a                                            039                    přijat/a                          017                     přijat/a                                            049                    přijat/a                     047                     přijat/a                                            012                    přijat/a                         002                     přijat/a                                            006                    přijat/a                        032                     přijat/a                                            013                    přijat/a                           054                     přijat/a                                            028                    přijat/a                            019                     přijat/a                                            020                    přijat/a                      

Mgr. Jiří Loritz – ředitel školy

Marta Römanová – zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání

 

Datum zveřejnění
26.5. 2014

Rytmizace písniček