Za zvířátky ke krmelci

Kromě zeleniny jsme zvířátkům přinesli i 3 bedny kaštanů, které děti nasbíraly na školní zahradě.