Platba školného v září 2019

Všem dětem platícím školné, budou v pondělí 2. 9. 2019 rozdány složenky na úplatu školného na měsíce září a říjen 2019 (900,-Kč)

Tato první platba nebude nikomu stržena z účtu souhlasem s inkasem.

Platby následující měsíce budou již probíhat způsobem, který si rodiče vypsali do přihlášky.

 

!!! POZOR ZMĚNA !!!

Featured

Od 1. 9. 2019 – provoz v MŠ II. od 6:00 hod. – do 16:30 hod.

 

SCHÁZENÍ DĚTÍ

od 6:00 hod. do 6:30 hod. pouze v oranžové třídě

– v této době budou vrátka otevřená jen od sídliště u hlavních vrat

 

Od 6:30 hod. scházení ve spodních třídách

– pavilon  A – v červené třídě    (děti z Č + Ž )

– pavilon  B – v zelené třídě       (děti z M + Z )

– pavilon  C – v oranžové třídě  (děti z O + B )

 

Od 7:00 hod. scházení již do svých tříd

 

ROZCHÁZENÍ DĚTÍ

Do 15:30 hod. ze svých tříd

Od 15:30 – 16:00 hod. ze spodních tříd ( Č, Z, O)

Od 16:00 – 16:30 hod. pouze z oranžové třídy