Distanční výuka předškolních dětí

Podle školského zákona musí mateřská škola poskytovat předškolákům vzdělávání distančním způsobem a děti jsou povinny se ho účastnit. Rodiče předškolních dětí    z Bílé, Oranžové a Žluté třídy budou třídními učitelkami informováni emailem, popř.telefonicky..