Cesty do oblastí zasažené koronavirem!!!

 

Cesty do oblastí zasažené koronavirem!!!

Podle pokynů KHS Plzeň oznamujeme všem rodičům dětí  ZŠ a MŠ Nýřany:

Pokud navštívíte oblast zasaženou koronavirem (asijské země, Itálie aj…) je vaší povinností ihned po návratu do vlasti informovat ošetřujícího lékaře nebo přímo Krajskou hygienickou stanici v Plzni, tel. 377 155 209/205/100, a to  i v případě, že nebudete na dítěti a na sobě pozorovat žádné příznaky nemoci.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách KHS Plzeň nebo na stránkách Města Nýřany.

Děti, které navštíví oblast zasaženou koronavirem (asijské země, Itálie aj…), budou po návratu dodržovat 14 dní karanténní opatření (nevycházet ven, nepřijímat návštěvy …).

Totéž platí pro zaměstnance ZŠ a MŠ Nýřany.

Sledujte vývoj situace!!!!!! Sledujte informace na webových stránkách!!!!! :

                      www.mzcr.cz,  www.msmt.cz, www.khsplzen.cz

Continue reading „Cesty do oblastí zasažené koronavirem!!!“