Cesty do oblastí zasažené koronavirem!!!

 

Cesty do oblastí zasažené koronavirem!!!

Podle pokynů KHS Plzeň oznamujeme všem rodičům dětí  ZŠ a MŠ Nýřany:

Pokud navštívíte oblast zasaženou koronavirem (asijské země, Itálie aj…) je vaší povinností ihned po návratu do vlasti informovat ošetřujícího lékaře nebo přímo Krajskou hygienickou stanici v Plzni, tel. 377 155 209/205/100, a to  i v případě, že nebudete na dítěti a na sobě pozorovat žádné příznaky nemoci.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách KHS Plzeň nebo na stránkách Města Nýřany.

Děti, které navštíví oblast zasaženou koronavirem (asijské země, Itálie aj…), budou po návratu dodržovat 14 dní karanténní opatření (nevycházet ven, nepřijímat návštěvy …).

Totéž platí pro zaměstnance ZŠ a MŠ Nýřany.

Sledujte vývoj situace!!!!!! Sledujte informace na webových stránkách!!!!! :

                      www.mzcr.cz,  www.msmt.cz, www.khsplzen.cz

Pokyny KHS Plzeň, co dělat po návratu z oblastí zasažených koronavirem.

Vážení rodiče,
respektujte prosím zejména po návratu z Itálie, Vietnamu a dalších zasažených oblastí koronavirem toto
doporučení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, jak postupovat, pokud jste přicestovali z oblastí nákazy novým koronavirem (COVID-19), popř. pokud máte obavu z nákazy. V žádném případě nechoďte s tímto podezřením na veřejnost ani do nemocnice. Správný postup je v následujícím textu.

Vyhodnoťte zodpovědně příznaky nákazy a postupujte dle doporučení:

Epidemiologická kritéria / anamnéza

Pokud jste přicestovali z oblastí nákazy koronavirem (dle aktuální epidemiologické situace) nebo pokud jste se dostali do těsného kontaktu s osobou, která přicestovala z oblastí nákazy a měla klinické příznaky nemoci (viz níže), pak …

– zůstaňte v inkubační době (14 dnů) od příjezdu resp. od setkání doma a minimalizujte kontakt s lidmi,
-myjte si často ruce mýdlem a používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu,
– kontaktujte protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice: 377 155 209 / 205 / 100
– v případě, že Vám potvrdí doporučenou karanténu, pak Vám příslušný doklad o nařízení karantény vystaví praktický (Váš ošetřující) lékař

Zdravotní / klinická kritéria

Pokud splňujete epidemiologickou anamnézu (viz výše) a dále máte horečku >38°C, kašel či dušnost, pak …

– kontaktujte Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň: 377 402 264 / 258 / 657,
– budete-li vyzváni k vyšetření na infekční klinice (IK), bude Vám doporučeno, jak návštěvu provést, při doporučení cesty po vlastní ose zejména …
– nevyužívajte veřejnou dopravu a celkově minimalizujte kontakt s okolím,
– při cestě na IK si nasaďte ochrannou ústní roušku a do čekárny (viz info IK) vstupte až po domluvě s personálem IK

Důležité kontakty

Státní zdravotní ústav – pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s nákazou: 724 810 106 (denně od 9 do 21 h)

Krajské hygienické stanice v Plzni – pro konzultaci, jak postupovat, pokud splňujete epidemiologickou anamnézu: 377 155 / 205 / 100

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň – pro konzultaci, jak postupovat, pokud splňujete epidemiologickou anamnézu: 377 402 264 / 258/ 657

Děkujeme za pochopení