Od 26.4. 2021 otevíráme školku pro všechny děti

Provoz bude opět ve všech třídách. děti budou docházet do svých tříd.. Těšíme se na vás!

Dětí již nebudou testovány, nemusí mít roušky…

Pro rodiče a všechny přivádějící osoby stále platí povinnost vstupu s respirátorem (min. FFP2) a dodržování pravidla 3R-ruce,respirátory,rozestupy 2m/proto vstup do šatny třídy pouze 2 rodiče.

V případě nepřítomnosti dítěte vás žádáme o včasné odhlášení ze stravy, a to do pátku 23. 4. 2021, do 13 hod.

Děkujeme vám za spolupráci a vzájemnou ohleduplnost.

Informace k provozu MŠ II. od 12.4.2021

Provoz pro děti s povinnou předškolní docházkou (P a OŠD) + děti zaměstnanců vybraných profesí (viz. msmt.cz)

– Provoz ve čtyřech třídách (O, B, Č, Ž ) – v každé třídě 6:00hod – 16:30hod
– Počet ve skupině dětí na třídě – 15 (rozdělení dětí se dozvíte při testování)
– Po příchodu do areálu MŠ, musíte jít nejprve na testování.
TESTOVÁNÍ DĚTÍ
– testovací místo: pavilon B (zelená třída)
– vždy v pondělí a ve čtvrtek od 6:00-7:30 hod
– počet osob v testovací místnosti omezen
– testování provádí rodič za přítomnosti pedagoga
– výsledek testu do 15min
– po testu obdrží rodič potvrzení o absolvování testu
– s NEGATIVNÍM výsledkem se prokáže na své třídě
– děti, které neabsolvují test, nemohou nastoupit do MŠ
– testy nebudou muset absolvovat děti, které Covid19 prodělaly v posledních 90 dnech / rodič musí prokazatelně doložit.
– Děti nemusí mít ve školce roušku ani respirátor.
– Děti, které od 12.4.2021 nenastoupí, se musí nejpozději do pátku 9.4.2021 do 13:00 hod. odhlásit ze stravy a řádně omluvit z předškolního vzdělávání.
– Dítě, které nastoupí v jiný den než testovací (ČT a PO), musí dopředu nahlásit den příchodu, a to z důvodu přípravy testování.

Respirátory, ruce a rozestupy v MŠ

                   Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
je od 12.4.2021 umožněn vstup dospělých osob (rodiče, doprovod, cizí osoby)

  • do budovy MŠ –  POUZE S RESPIRÁTOREM min.třídy FFP2
  • dodržování pravidla 3R – ruce, respirátory, rozestupy 2 m/ proto vstup do šatny třídy pouze 2 rodiče/


Děkujeme za spolupráci, pochopení a vzájemnou ohleduplnost!