Skřítek Medovníček ve školce, společné setkání všech tříd