Přípravy na Čertovskou besídku v Modré třídě vrcholí :)