Tydli, fydli, bumtarata, otevřete kmotře vrata! Maškary k vám přišly, hej, začal masopustní rej.