KARANTÉNA dětí ORANŽOVÉ třídy 10.2.-15.2.2021

Děti z oranžové třídy, které byly dne 5.2. 2021 v MŠ a neprodělaly dosud covid.

Informace pro rodiče dětí, kterých se týká karanténa:

a) karanténa od 10.2. do 15.2.2021 /děti jsou omluveny ze stravy
b) rodiče budou informováni e-mailem
c) děti budou testovány na covid – 19, test hradí zdravotní pojišťovna
d) rodiče mají povinnost informovat o karanténě dítěte pediatra svého dítěte
e) ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ je k dispozici na stránkách České správy sociálního zabezpečení www. cssz.cz.
V sekci Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol si stáhněte formulářč.5.
Systém vygeneruje číslo formuláře, které si pečlivě uschovejte.
Do formuláře je třeba zapsat IČO školy: 606 11 880.
Vyplněný formulář následně odevzdejte svému zaměstnavateli.

Omlouváme se za případné problémy.

Provoz MŠ zůstává nadále stejný.
Děti z Oranžové třídy, které nebyly 5.2.2021 ve školce, budou docházet do ČERVENÉ třídy.

Prostory jsou desinfikovány ozonovou ionizací.

Vedení MŠ II. Nýřany – Marta Römanová