ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD U ZELEŇÁSKŮ

Veselé pouťování
Ferdova překážková dráha
Dramatizace pohádky O veliké řepě
Hra s přírodninami a jejich využití
Protažení s plyšovým kamarádem