Platby školného a stravného na prázdninový provoz

Na letní prázdniny byly vystavené složenky k úhradě školného i stravného pro všechny děti, které rodiče přihlásily.

Souhlasem s inkasem se platby na měsíce 7 a 8 nestrhávají, proto žádáme o uhrazení nejpozději do 11. 6. 2021 buď bankovním převodem, nebo přes poštu.

Složenky jsou k vyzvednutí u paní učitelky vaší třídy.

-v polovině července proběhnou souhlasy s inkasem za měsíc červen-

Děkujeme

INFORMACE PRO RODIČE

DNE 8.6.2021 BUDE PROBÍHAT FOTOGRAFOVÁNÍTŘÍD. 

Od 26.4. 2021 otevíráme školku pro všechny děti

Provoz bude opět ve všech třídách. děti budou docházet do svých tříd.. Těšíme se na vás!

Dětí již nebudou testovány, nemusí mít roušky…

Pro rodiče a všechny přivádějící osoby stále platí povinnost vstupu s respirátorem (min. FFP2) a dodržování pravidla 3R-ruce,respirátory,rozestupy 2m/proto vstup do šatny třídy pouze 2 rodiče.

V případě nepřítomnosti dítěte vás žádáme o včasné odhlášení ze stravy, a to do pátku 23. 4. 2021, do 13 hod.

Děkujeme vám za spolupráci a vzájemnou ohleduplnost.

Informace k provozu MŠ II. od 12.4.2021

Provoz pro děti s povinnou předškolní docházkou (P a OŠD) + děti zaměstnanců vybraných profesí (viz. msmt.cz)

– Provoz ve čtyřech třídách (O, B, Č, Ž ) – v každé třídě 6:00hod – 16:30hod
– Počet ve skupině dětí na třídě – 15 (rozdělení dětí se dozvíte při testování)
– Po příchodu do areálu MŠ, musíte jít nejprve na testování.
TESTOVÁNÍ DĚTÍ
– testovací místo: pavilon B (zelená třída)
– vždy v pondělí a ve čtvrtek od 6:00-7:30 hod
– počet osob v testovací místnosti omezen
– testování provádí rodič za přítomnosti pedagoga
– výsledek testu do 15min
– po testu obdrží rodič potvrzení o absolvování testu
– s NEGATIVNÍM výsledkem se prokáže na své třídě
– děti, které neabsolvují test, nemohou nastoupit do MŠ
– testy nebudou muset absolvovat děti, které Covid19 prodělaly v posledních 90 dnech / rodič musí prokazatelně doložit.
– Děti nemusí mít ve školce roušku ani respirátor.
– Děti, které od 12.4.2021 nenastoupí, se musí nejpozději do pátku 9.4.2021 do 13:00 hod. odhlásit ze stravy a řádně omluvit z předškolního vzdělávání.
– Dítě, které nastoupí v jiný den než testovací (ČT a PO), musí dopředu nahlásit den příchodu, a to z důvodu přípravy testování.