Rozhodnutí o přijetí do MŠ II.Nýřany 2015 – 2016

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona  č.561/2004Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Nýřany, K.H.Máchy 1050, 330 23 Nýřany,                  Mateřská škola II.

Seznam uchazečů:

Reg. číslo      Výsledky řízení                               Reg. číslo      Výsledky řízení

001                     přijat/a                                            002                    přijat/a                        

003                    přijat/a                                            024                    přijat/a                        

009                   přijat/a                                            011                     přijat/a                        

049                   přijat/a                                            045                   přijat/a

031                    přijat/a                                            016                    přijat/a                            

005                   přijat/a                                            036                   přijat/a                      

018                    přijat/a                                            033                    přijat/a                      

010                    přijat/a                                            051                    přijat/a                         

041                    přijat/a                                            028                   přijat/a                          

054                   přijat/a                                            021                    přijat/a                         

044                   přijat/a                                           022                    přijat/a                          

026                   přijat/a                                           043                    přijat/a                     

014                    přijat/a                                           030                   přijat/a                         

046                   přijat/a                                           029                   přijat/a                        

047                   přijat/a                                           055                   přijat/a                           

020                   přijat/a                                           012                    přijat/a                            

008                  přijat/a                                            050                  přijat/a    

027                   přijat/a                                           040                  přijat/a                     

037                   přijat/a                                           006                  přijat/a                         

039                   přijat/a                                           017                   přijat/a                        

034                   přijat/a                                           013                   přijat/a                           

007                  přijat/a                                           025                   přijat/a                            

015                   přijat/a                                           053                   přijat/a  

023                  přijat/a                                           032                   přijat/a                     

019                  přijat/a                                           042                   přijat/a                         

Mgr. Jiří Loritz – ředitel školy

Marta Römanová – zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání

Datum zveřejnění  26.5. 2015

AKCE ÚNOR 2014/2015

Informativní schůzky s rodiči:

28. 1.  Informativní schůzka s rodiči – ŽLUTÁ  třída

2. 2   Informativní schůzka s rodiči – ORANŽOVÁ třída

3. 2.   Informativní schůzka s rodiči – ZELENÁ  třída

5. 2.   Informativní schůzka s rodiči – MODRÁ třída

5. 2  Informativní schůzka s rodiči – ČERVENÁ třída

10. 2.   Informativní schůzka s rodiči – BÍLÁ  třída

10. 2.   SKC  Nýřany – divadlo „Čarodějná pohádka“, od 9 hod., á 30 Kč

17. 2 .  OSTROVNÍ SLAVNOST (dopolední masopustní veselí ve školce)

24. 2.  Keramická dílnička (á 30 Kč) a cvičení (á 20 Kč) v DDM Nýřany,

od 9.30 hod., děti z ORANŽOVÉ třídy

V případě sněhové nadílky :„HRÁTKY NA BÍLÉM OSTROVĚ“ , odpoledne na sněhu

pro děti a rodiče ve Sluníčkové zahradě  –  termín bude upřesněn

Solná jeskyně – modrá třída,  každá středa  od 10 hod., á 50 kč

Školička, Hypo – přihlášení zájemci

Akce březen:

9. – 13. 3. Jarní prázdniny v ZŠ (v MŠ bude zjišťován zájem rodičů)