Informace k provozu MŠ II. od 12.4.2021

Provoz pro děti s povinnou předškolní docházkou (P a OŠD) + děti zaměstnanců vybraných profesí (viz. msmt.cz)

– Provoz ve čtyřech třídách (O, B, Č, Ž ) – v každé třídě 6:00hod – 16:30hod
– Počet ve skupině dětí na třídě – 15 (rozdělení dětí se dozvíte při testování)
– Po příchodu do areálu MŠ, musíte jít nejprve na testování.
TESTOVÁNÍ DĚTÍ
– testovací místo: pavilon B (zelená třída)
– vždy v pondělí a ve čtvrtek od 6:00-7:30 hod
– počet osob v testovací místnosti omezen
– testování provádí rodič za přítomnosti pedagoga
– výsledek testu do 15min
– po testu obdrží rodič potvrzení o absolvování testu
– s NEGATIVNÍM výsledkem se prokáže na své třídě
– děti, které neabsolvují test, nemohou nastoupit do MŠ
– testy nebudou muset absolvovat děti, které Covid19 prodělaly v posledních 90 dnech / rodič musí prokazatelně doložit.
– Děti nemusí mít ve školce roušku ani respirátor.
– Děti, které od 12.4.2021 nenastoupí, se musí nejpozději do pátku 9.4.2021 do 13:00 hod. odhlásit ze stravy a řádně omluvit z předškolního vzdělávání.
– Dítě, které nastoupí v jiný den než testovací (ČT a PO), musí dopředu nahlásit den příchodu, a to z důvodu přípravy testování.

Respirátory, ruce a rozestupy v MŠ

Featured

                   Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
je od 12.4.2021 umožněn vstup dospělých osob (rodiče, doprovod, cizí osoby)

  • do budovy MŠ –  POUZE S RESPIRÁTOREM min.třídy FFP2
  • dodržování pravidla 3R – ruce, respirátory, rozestupy 2 m/ proto vstup do šatny třídy pouze 2 rodiče/


Děkujeme za spolupráci, pochopení a vzájemnou ohleduplnost!

KARANTÉNA dětí ŽLUTÉ třídy 12.–14.1. 2021

Děti ze žluté třídy, které byly dne 4.1. 2021 v MŠ a neprodělaly dosud covid.

a) karanténa od 12.1 do 14.1.2021 /děti jsou omluveny ze stravy                                        b) rodiče budou telefonicky informováni KHS Plzeň                                                                 c) děti budou testovány na covid – 19, test hradí zdravotní pojišťovna                                    d) rodiče mají povinnost informovat o karanténě dítěte pediatra svého dítěte                          e) ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ je k dispozici na stránkách České správy sociálního  zabezpečení www. cssz.cz. V sekci Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření  škol si stáhněte formulářč.5. Systém vygeneruje číslo formuláře. které si pečlivě uschovejte. Do formuláře je třeba zapsat  IČO školy: 606 11 880.                              Vyplněný formulář následně odevzdejte svému zaměstnavateli.

Omlouváme se za případné problémy.

Večer budou prostory vydesinfikovány ozónovou ionizací.

Provoz MŠ zůstává nadále stejný.

Vedení MŠ II. Nýřany –  Marta Römanová