ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

Z technických důvodů nefunguje v MŠ II. Nýřany připojení k internetu.

Prosíme rodiče, aby do odvolání odhlašovali své děti ze stravování

i z docházky v sešitech, které jsou v šatnách u tříd či telefonicky

na číslech : 377 322 988 (JMŠ),   377 931 274 (MŠ)

Přes webové stránky školky to prozatím není možné.

Závada je v řešení. Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy 2014 – 2015

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy 2014 – 2015

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Nýřany, K.H.Máchy 1050, 330 23 Nýřany, Mateřská škola II.

Seznam uchazečů

Reg. číslo      Výsledky řízení                               Reg. číslo      Výsledky řízení

 059                     přijat/a                                            057                    přijat/a                        022                     přijat/a                                            016                    přijat/a                        021                     přijat/a                                            040                    přijat/a                        008                     přijat/a                                            001                    přijat/a                           031                     přijat/a                                            010                    přijat/a                            041                     přijat/a                                            056                    přijat/a                      007                     přijat/a                                            030                    přijat/a                      044                     přijat/a                                            055                    přijat/a                         015                     přijat/a                                            050                    přijat/a                          024                     přijat/a                                            003                    přijat/a                         023                     přijat/a                                            039                    přijat/a                          017                     přijat/a                                            049                    přijat/a                     047                     přijat/a                                            012                    přijat/a                         002                     přijat/a                                            006                    přijat/a                        032                     přijat/a                                            013                    přijat/a                           054                     přijat/a                                            028                    přijat/a                            019                     přijat/a                                            020                    přijat/a                      

Mgr. Jiří Loritz – ředitel školy

Marta Römanová – zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání

 

Datum zveřejnění
26.5. 2014

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy 2013 – 2014

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Nýřany, K.H.Máchy 1050, 330 23 Nýřany, Mateřská škola II.

Seznam uchazečů

Reg. číslo        Výsledky řízení

012                  přijat/a

055                  přijat/a

022                  přijat/a

088                  přijat/a

001                  přijat/a

091                  přijat/a

073                  přijat/a

047                  přijat/a

050                  přijat/a

058                  přijat/a

075                  přijat/a

045                  přijat/a

067                  přijat/a

054                  přijat/a

080                  přijat/a

081                  přijat/a

066                  přijat/a

068                  přijat/a

083                  přijat/a

014                  přijat/a

079                  přijat/a

002                  přijat/a

041                  přijat/a

064                  přijat/a

063                  přijat/a

005                  přijat/a

085                  přijat/a                       

048                  přijat/a

059                  přijat/a

006                  přijat/a

024                  přijat/a

056                  přijat/a

030                  přijat/a

082                  přijat/a

086                  přijat/a

011                  přijat/a

044                  přijat/a

062                  přijat/a

090                 přijat/a

040                  přijat/a

020                  přijat/a                       

077                  přijat/a

076                  přijat/a

061                  přijat/a

057                  přijat/a

046                  přijat/a

004                  přijat/a

027                  přijat/a

Mgr. Jiří Loritz – ředitel školy

Marta Römanová – zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání

 

Datum zveřejnění
20.5. 2013