Co má dítě na konci předškolního vzdělávání vědět a znát

Featured

 

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Svým pojetím nabízejí pedagogům mateřských škol konkrétní podobu očekávaných výstupů, která jim pomůže v orientaci toho, co má dítě na konci předškolního vzdělávání vědět a znát, či jaké má mít dovednosti a postoje.

Tento materiál je přílohou revidovaného dokumentu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a opatřením ministra školství od 1. 9. 2012.

Materiál byl vytvořen v rámci činnosti pracovní skupiny, která byla složena z pedagogů mateřských škol, ze zástupců České školní inspekce, Výzkumného ústavu pedagogického (později Národního ústavu pro vzdělávání), Pedagogické fakulty UK, VOŠ a SOŠ pedagogické a zástupce MŠMT. Zároveň k němu proběhla diskuse na Metodickém portálu www.rvp.cz , jejíž výsledky byly do materiálu zapracovány. Materiál byl prezentován a diskutován na semináři pedagogům mateřských škol. Dokument byl rovněž předložen k recenznímu řízení odborníkům z akademické půdy, ale i z praxe. Nejen na základě recenzních posudků, ale i výsledků diskuse na Metodickém portálu došli členové pracovní skupiny k názoru, že pojem „standard“ je pro předškolní věk nevhodný, neboť předškolní vzdělávání není povinné. V této souvislosti je třeba pedagogům mateřských škol nabídnout jasný přehled toho, co mají děti na konci předškolního vzdělávání vědět a jaké mají mít dovednosti, postoje a schopnosti, proto je materiál nazván „Konkretizované očekávané výstupy RVP PV“.

Rozpracované očekávané výstupy RVP PV jsou rovněž určeny pedagogům v přípravných třídách ZŠ. Pro pedagogy prvních tříd ZŠ jsou materiálem, který nabízí přehled výstupů, které zpravidla mají děti při nástupu do základní školy mít.

Přílohy ke stažení:

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV.DOCX
KOV_příkaz ministra.pdf

Uzavření mateřské školy !!!

Featured

Uzavření mateřské školy !!!

Od pondělí 16.března 2020 bude na základě rozhodnutí zřizovatele

MŠ II. Nýřany do odvolání UZAVŘENA !!!

Důvodem opatření je omezení rizika vyplývajícího z nepříznivého vývoje epidemiologické situace, vyvolané šířením onemocnění COVID – 19.

„Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ v ZŠ a MŠ si vyzvedněte                                    v dopoledních hodinách v kanceláři ZŠ Nýřany u p.  Bahelkové.

Děkujeme za pochopení.

Uzavření školy!!!

Featured

Uzavření školy

Z důvodu nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se s platností od 11.3.2020 uzavírá pro všechny žáky Základní škola Nýřany.
Preventivní opatření se týká i školní družiny a DDM Nýřany. Zároveň upozorňujeme, že rovněž jídelna základní školy je pro žáky uzavřena (pro žáky ZŠ se nevaří).
Toto nařízení je platné až do odvolání Ministerstvem zdravotnictví.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jiří Loritz, ředitel ZŠ Nýřany

Cesty do oblastí zasažené koronavirem!!!

Featured

 

Cesty do oblastí zasažené koronavirem!!!

Podle pokynů KHS Plzeň oznamujeme všem rodičům dětí  ZŠ a MŠ Nýřany:

Pokud navštívíte oblast zasaženou koronavirem (asijské země, Itálie aj…) je vaší povinností ihned po návratu do vlasti informovat ošetřujícího lékaře nebo přímo Krajskou hygienickou stanici v Plzni, tel. 377 155 209/205/100, a to  i v případě, že nebudete na dítěti a na sobě pozorovat žádné příznaky nemoci.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách KHS Plzeň nebo na stránkách Města Nýřany.

Děti, které navštíví oblast zasaženou koronavirem (asijské země, Itálie aj…), budou po návratu dodržovat 14 dní karanténní opatření (nevycházet ven, nepřijímat návštěvy …).

Totéž platí pro zaměstnance ZŠ a MŠ Nýřany.

Sledujte vývoj situace!!!!!! Sledujte informace na webových stránkách!!!!! :

                      www.mzcr.cz,  www.msmt.cz, www.khsplzen.cz

Pokračujte