Platba školného v září 2019

Všem dětem platícím školné, budou v pondělí 2. 9. 2019 rozdány složenky na úplatu školného na měsíce září a říjen 2019 (900,-Kč)

Tato první platba nebude nikomu stržena z účtu souhlasem s inkasem.

Platby následující měsíce budou již probíhat způsobem, který si rodiče vypsali do přihlášky.