Rozhodnutí o přijetí do MŠ II.Nýřany 2015 – 2016

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona  č.561/2004Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Nýřany, K.H.Máchy 1050, 330 23 Nýřany,                  Mateřská škola II.

Seznam uchazečů:

Reg. číslo      Výsledky řízení                               Reg. číslo      Výsledky řízení

001                     přijat/a                                            002                    přijat/a                        

003                    přijat/a                                            024                    přijat/a                        

009                   přijat/a                                            011                     přijat/a                        

049                   přijat/a                                            045                   přijat/a

031                    přijat/a                                            016                    přijat/a                            

005                   přijat/a                                            036                   přijat/a                      

018                    přijat/a                                            033                    přijat/a                      

010                    přijat/a                                            051                    přijat/a                         

041                    přijat/a                                            028                   přijat/a                          

054                   přijat/a                                            021                    přijat/a                         

044                   přijat/a                                           022                    přijat/a                          

026                   přijat/a                                           043                    přijat/a                     

014                    přijat/a                                           030                   přijat/a                         

046                   přijat/a                                           029                   přijat/a                        

047                   přijat/a                                           055                   přijat/a                           

020                   přijat/a                                           012                    přijat/a                            

008                  přijat/a                                            050                  přijat/a    

027                   přijat/a                                           040                  přijat/a                     

037                   přijat/a                                           006                  přijat/a                         

039                   přijat/a                                           017                   přijat/a                        

034                   přijat/a                                           013                   přijat/a                           

007                  přijat/a                                           025                   přijat/a                            

015                   přijat/a                                           053                   přijat/a  

023                  přijat/a                                           032                   přijat/a                     

019                  přijat/a                                           042                   přijat/a                         

Mgr. Jiří Loritz – ředitel školy

Marta Römanová – zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání

Datum zveřejnění  26.5. 2015

AKCE – DUBEN

1.4.  Velikonoční nadílka – dopoledne

2.4.  Plavání ?

2.4. – 3.4.  Velikonoční prázdniny – omezený provoz MŠ

7.4.  SKC  Víla Modrovláska v 9.00 – 30,-

9.4.  Plavání

14.4.  Den otevřených dveří – 8.00 – 10.00

14.4.  DDM (červená třída)

16.4.  Plavání

21.4.  Výlet do ZOO – 7.30 – 11.30

23.4.  Plavání

28.4.  Den otevřených dveří – 8.00 – 10.00

          Zápis do MŠ – 9.00 – 11.00  a 12.30 – 15.30

28.4.  DDM (zelená třída)

29.4.  Májka v 16.30 na zahradě MŠ

30.4.  Indiánské příběhy – výukový program pro MŠ – dopoledne 40,-

30.4.  Plavání

 

 

AKCE – BŘEZEN

 

5. 3.  Plavání – vždy v 8.45 – 9.30

9.3. – 13.3.  Jarní prázdniny – omezený provoz MŠ

17.3.  DDM (oranžová třída)

19.3.  Plavání

20.3.  Vyšetření očí 9.45 (přihlášené děti)

23.3.  Vynášení Mořeny – dopoledne

25.3.  Fotografování dětí v 8.00 – Foto s jarní tématikou (ber –neber)

26.3.  Plavání

27.3.  Velikonoční jarmark od 12.00 na náměstí v Nýřanech

31.3.  DDM (červená třída)