Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy 2013 – 2014

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Nýřany, K.H.Máchy 1050, 330 23 Nýřany, Mateřská škola II.

Seznam uchazečů

Reg. číslo        Výsledky řízení

012                  přijat/a

055                  přijat/a

022                  přijat/a

088                  přijat/a

001                  přijat/a

091                  přijat/a

073                  přijat/a

047                  přijat/a

050                  přijat/a

058                  přijat/a

075                  přijat/a

045                  přijat/a

067                  přijat/a

054                  přijat/a

080                  přijat/a

081                  přijat/a

066                  přijat/a

068                  přijat/a

083                  přijat/a

014                  přijat/a

079                  přijat/a

002                  přijat/a

041                  přijat/a

064                  přijat/a

063                  přijat/a

005                  přijat/a

085                  přijat/a                       

048                  přijat/a

059                  přijat/a

006                  přijat/a

024                  přijat/a

056                  přijat/a

030                  přijat/a

082                  přijat/a

086                  přijat/a

011                  přijat/a

044                  přijat/a

062                  přijat/a

090                 přijat/a

040                  přijat/a

020                  přijat/a                       

077                  přijat/a

076                  přijat/a

061                  přijat/a

057                  přijat/a

046                  přijat/a

004                  přijat/a

027                  přijat/a

Mgr. Jiří Loritz – ředitel školy

Marta Römanová – zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání

 

Datum zveřejnění
20.5. 2013