Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy 2018 – 2019

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy 2018 – 2019

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole

a Mateřské škole Nýřany, K.H.Máchy 1050, 330 23 Nýřany, Mateřská škola II.

 Seznam uchazečů:

Reg. číslo      Výsledky řízení                               Reg. číslo      Výsledky řízení

001                    přijat/a                                            

002                   přijat/a                                            030                   přijat/a                        

004                   přijat/a                                            031                    přijat/a                        

                                                                                   

                                                                              033                   přijat/a                            

006                  přijat/a                                            034                    přijat/a                      

007                  přijat/a                                            036                    přijat/a                      

008                  přijat/a                                            037                    přijat/a                         

010                  přijat/a                                            

011                   přijat/a                                            

                                                                                  040                   přijat/a                          

                                                                                  

014                   přijat/a                                          

015                   přijat/a                                          

016                  přijat/a                                           044                    přijat/a                           

017                  přijat/a                                           045                    přijat/a                            

018                  přijat/a                                           046                   přijat/a    

020                 přijat/a                                           047                    přijat/a                     

021                  přijat/a                                           048                   přijat/a                         

022                 přijat/a                                           049                   přijat/a                         

023                 přijat/a                                           051                    přijat/a                         

026                přijat/a                                           053                   přijat/a

 054               přijat/a                                           055                   přijat/a                         

                                                                                                          

Mgr. Jiří Loritz – ředitel školy

Marta Römanová – zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání

Datum zveřejnění
1.6. 2018