NÁVŠTĚVA ZELEŇÁSKŮ V DDM

Cvičíme na překážkové dráze a vyrábíme z keramiky