Adventní čas v zelené třídě

Před prvním adventním víkendem děti z naší školky rozsvítili vánoční strom na náměstí. Potom nás nasvštívil Mikuláš, čert a anděl. Za zazpívanou písničku děti obdarovali nadílkou. Také jsme si udělali čertí dopoledne,s čertími převleky,cvičením a zahráli jsme si na čertí školu. Nezapomněli jsme vytvořít dopis pro Ježíška s nakreslenými a vystřiženými obrázky dárků, které si děti přejí. S ostatními třídami jsme zpívali u našeho betléma. Čekání na Ježíška jsme si krátili pečením cukroví, zkoušením některých vánočních zvyků nebo rozbalováním balíčků v advetním kalendáři.